Žeriavové váhy overiteľné

Úradne overené (ciachované) merače na váženie tovaru a materiálu vo vysiacej polohe.

16 produkty

16 produkty