Váhy s tlačou účteniek

Okrem funkcie - výpočet ceny - váhopokladne dokážu tiež sčítať jednotlivé položky a následne vytlačiť účtovný doklad pre zákazníka. Disponuje všetkými základnými funkciami registračnej pokladne.

6 produkty

6 produkty