Váhy s tlačou etikiet

Etiketovacie váhy umožňujú zváženie tovaru, výpočet ceny a následnú tlač etikety, podľa prednastavených formátov. Následne obsluha prilepí etiketu na tovar.

9 produkty

9 produkty