Počítacie váhy overené

Vhodné pre počítanie kusov na pultoch železiarstiev či v predajniach náhradných dielov alebo v korálkárniach a pod. Váhy sú úradne overené pre váženie v obchodnom styku.

16 produkty

16 produkty