Drevené metre a závažia

Drevené metre pre obchodné marenia s úradným overením(ciachovaním). Kalibračné závažia pre výskumne pracoviská, servisné organizácie na kontrolu presnosti váh a vážiacich zariadení.

13 produkty

13 produkty