Veterinárne a dobytčie váhy

Tieto váhy sa používajú ako váhy príjmové pre príjem dobytka na porážku, expedičné pre expedíciu dobytka, kontrolné v chovných staniciach a veterinárnych ambulanciách alebo výkrmniach. Určené sú pre váženie v obchodnom styku alebo pre kontrolné váženie.

5 produkty

5 produkty