Mostové automobilové váhy

Spoločnosť Váhy - SEVAZ ponúka najširšiu a najmodernejšiu ponuku cestných mostových váh, ktoré sú určené k zisťovaniu hmotnosti nákladných vozidiel a súprav v obchodnej triede presnosti podľa metrologických noriem: OIML a ČSN EN 45 501 + AC. Konštrukcia váh je v prevedení nájazdová oceľová alebo železobetónová, zapustená oceľová alebo železobetónová. Presné výsledky váženia zabezpečujú tenzometrické snímače tlaku s vyhodnotením na elektronickú jednotku. Podľa požiadavky zákazníka môže byť táto jednotka pripojená k PC. Tieto mostové váhy si nájdu uplatnenie vo výkupniach zberných surovín, poľnohospodárstve, kameňolomoch, recyklačných dvoroch. Viac informácií nájdete pri jednotlivých modeloch váh.

Prednosti cestných mostových váh od firmy Váhy – SEVAZ:
- široká modelová rada od 6mx3m do 24mx3m
- variabilita prevedenia (váha sa dá kedykoľvek predĺžiť, čím sa zvýši jej maximálna váživosť)
- poradenstvo pri výbere
- možnosť osobnej konzultácie po dohode
- rýchla montáž (6 -10 hodín)
- presnosť váženia (podľa metrologických noriem OIML a ČSN EN 45 501+AC)
- výška pre zapustenie od 38 – 45cm podľa váživosti a prevedenia
- nájazdová výška od 38 – 45cm podľa váživosti a prevedenia
- nízke prevádzkové náklady
- mobilita váhy
- jednoduché premiestnenie na iné miesto

Mostova_vaha_Sevaz ocelová